AESSM  
       "O viata nu valoreaza nimic
Nimic nu valoreaza cât o viata"

SigurantaMuncii.ro va prezinta o gama larga de servicii pe linia activitatilor de prevenire si protectie în domeniul securitatii si sanatatii în munca, supraveghere tehnica a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, precum si medicina muncii.

Va prezentam informatii despre servicii carora multi le-au descoperit importanta prea târziu, platind pentru aceasta cu multi bani, suferinta si, nu de putine ori, chiar cu bunul cel mai de pret - viata.
Activitatea de securitate si sanatate in munca este parte integranta a activitatii de productie, ca loc de desfasurare a evenimentelor, de aplicare a masurilor si de manifestare a unei parti a efectelor acesteia.

Preocuparea si obiectivul oricarui manager este obtinerea, pe urma produselor/serviciilor realizate, a unui profit de o asemenea marime, încât sa permita nu numai reluarea aceluiasi ciclu de activitate, dar si permanenta adaptare la conditiile economice dificile actuale: variatiile rapide de pe piata, evolutia exploziva a tehnologiilor informationale, globalizarea etc.

In acest context, cum poate fi motivat conducatorul unei firme sa aloce din resursele acesteia pentru o activitate care aparent nu are decât finalitate sociala, cum este considerata securitatea si sanatatea in munca? Mai mult, ideea generala este ca masurile preventive diminueaza productivitatea muncii, sau cel putin grefeaza cheltuielile neproductive ale unei unitati economice.

Pentru a raspunde la aceasta întrebare, trebuie sa se tina seama în primul rând de un fenomen obiectiv care se manifesta actualmente: caile clasice de crestere a eficientei economice, bazate pe capacitatea de intensificare a profitabilitatii pe seama materiilor prime si a tehnologiilor, nu mai sunt suficiente. Specialistii si-au îndreptat atentia asupra intensivitatii intelectuale, respectiv spre posibilitatile oferite de îmbunatatirea activitatilor de conducere si organizare a productiei si a muncii, ca si spre caile de crestere a performantei resurselor umane.

Ca urmare, activitatea de realizare a securitatii si sanatatii în munca nu poate fi gândita distinct de activitatea generala a firmei si de finalitatea acesteia - obtinerea de beneficii financiare.

Costul nonsecuritatii reprezinta de fapt costul accidentelor si bolilor profesionale produse, respectiv suma valorica a tuturor pierderilor generate de accident/boala.

Cu alte cuvinte, realizarea securitatii muncii - în acceptia de stare absoluta - aduce drept beneficiu echivalentul costurilor care ar fi fost generate de accidentele si îmbolnavirile profesionale care au fost eliminate, diminuat cu costul masurilor preventive.

Site-ul prezinta informatii generale culese din noua legislatie, literatura de specialitate, cursuri, simpozioane etc, referitoare la modul de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca, masurile de protectie si prevenire, conditiile de punere în functiune si exploatarea în siguranta a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat, regimul acestora, criteriile de sanatate pe care trebuie sa le îndeplineasca lucratorul la angajare etc.

Dumneavoastra, în calitate de angajator, aveti obligatia sa dispuneti toate masurile de protectie si prevenire , tehnice sau organizatorice, pe care le gasiti necesare în urma identificarii si evaluarii factorilor de risc specifici, a neconformitatilor generate de nerespectarea conditiilor impuse prin reglementari, prescriptii tehnice etc, ori a disfunctionalitatilor de natura tehnica sau organizatorica.

Toate aceste probleme nu vor mai fi o povara sau sarcini suplimentare pe agenda dumneavoastra zilnica.


Solutii, modalitati concrete de rezolvare, asistenta tehnica va oferim noi.


31 octombrie 2016
HG 767 din 19.10.2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și al securității și sănătății în muncă
20 martie 2014
Legea 18 din 19.03.2014 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
8 septembrie 2010
Hotararea de guvern 955 din 08.09.2010 pentru pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
12 mai 2008
Morbiditatea profesionala în România în 2007, date furnizate de Institutul de Sanatate Publica Bucuresti.
30 ianuarie 2008
Noua strategie a Comunitatii Europene în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
6 iulie 2007
Hotarâre nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
18 noiembrie 2006

Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
3 noiembrie 2006

Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006


27 iulie 2006

Al doilea seminar în cadrul Initiativei pentru Locuri de Munca Sanatoase dedicat securitatii si sanatatii în munca în întreprinderile mici si mijlocii va avea loc la Brasov, pe 6 octombrie 2006.

Detalii >

30 iunie 2006

Instrumente de evaluare a riscurilor
Detalii >

Identificarea pericolelor si alegerea masurilor de prevenire
Detalii >


10 aprilie 2006

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

Detalii >


16 martie 2006

Amenda de peste 800 de milioane lei pentru 54 de persoane depistate fara forme legale de angajare la un singur punct de lucru

Detalii >

 
© SigurantaMuncii.ro
For comments, suggestions or other information please visit our contact page.


Termeni si conditii >  |  Confidentialitate >