AESSM  
       Constitutia Romaniei

Art. 22 (1)
Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate.

Art. 38 (2)
Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.

Legi in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca

Legi in domeniul asigurarilor sociale

Legi in domeniul materialelor si substantelor periculoase

  •  Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
  •  Legea nr. 451/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

  •  Legea nr. 426/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

  •  Legea nr. 99/26.03.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor

  •  Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Legi in domeniul evaluarii conformitatii

Sus ^


 
© SigurantaMuncii.ro
For comments, suggestions or other information please visit our contact page.


Termeni si conditii >  |  Confidentialitate >