AESSM  
       Protectia Muncii

Elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice, de lucru, precum si a instructiunilor/regulilor proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii în functie de particularitatile proceselor de munca, în conformitate cu art. 5 alin. (6) si art. 18 alin(1) lit. e) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata.

Elaborarea instructiunilor proprii de securitate a muncii, elaborarea/completarea instructiunilor tehnice în conditiile date, reale ale proceselor de munca este sarcina conducerii unitatii si formeaza legislatia tertiara.
Obligativitatea este sustinuta si prin Normele generale de protectie a muncii care stabilesc ca: Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora instructiuni proprii de securitate a muncii.

Rolul lor este de a particulariza si concretiza masurile de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului prevazute în normele generale si specificate în raport cu conditiile reale ale proceselor de munca desfasurate de catre fiecare unitate.

La elaborarea instructiunilor proprii de securitate a muncii trebuie sa se respecte ca principiu de baza corespondenta biunivoca factor de risc – masura de prevenire, astfel încât pentru fiecare factor identificat în procesul de munca sa se prevada cel putin o masura care sa-l elimine sau sa-l îl diminueze actiunea pâna la nivelul la care sa fie exclusa posibilitatea producerii accidentelor sau îmbolnavirilor profesionale.


 
© SigurantaMuncii.ro
For comments, suggestions or other information please visit our contact page.


Termeni si conditii >  |  Confidentialitate >